تبلیغات
♥•.¸¸.•*کلبه تنهایی*•.¸¸.•♥
03:52    جز تو ...
 آرامشی میخواهم

 خلوتی میخواهم...
 
تو باشی و من
در کنار هم

تو سکوت کنی و من گوش کنم

و من آرام بگویم *دوستت دارم*و تو گوش کنی

و آرام بگویی: من بیشتر...

بودنت را دوست دارم

وقتی دست دور کمرم حلقه میکنی...

و مرا به آغوشت سفت میفشاری... 

و وادارم میکنی

که به هیچکس فکر نکنم...

جز تو شادیم ...

1393/05/1 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات